Llandrich-Feixas
altres

Dins d'aquest apartat s'hi poden incloure tots aquells tràmits i gestions que necessita l'empresa en un moment donat. Amb l'experiència acumulada en més de 30 anys, podem donar resposta a qualsevol d'aquestes necessitats. Enquestes estadístiques de productes, de residus, de serveis, Registre d'empresa acreditada, Registres industrials, actualització de rendes, Llicències d'activitat, sol•licitud de subvencions, Licitació pública, autoritzacions administratives i molts més.