Llandrich-Feixas
comptabilitat

Els assentaments comptables i un estudi acurat de la comptabilitat ens proporciona l’ informació necessària per veure si l'evolució del negoci és el desitjat o si cal prendre algunes decisions per assolir uns resultats òptims. Portar una comptabilitat ordenada també és una obligació que en un major o menor grau han de portar totes les empreses. Nosaltres ens adaptem a les seves necessitats i podem gestionar íntegrament la seva comptabilitat o fer tasques de repàs, de tancament d'exercici o un anàlisis dels balanços d'explotació i situació.