Política de Privacitat

LLANDRICH FEIXAS posa a disposició dels usuaris de la web ubicada a l'URL [www.llandrich-feixas.cat] la present Política de Privacitat amb la finalitat d'oferir informació sobre com tractem les seves dades personals i protegim la seva privacitat i informació. LLANDRICH FEIXAS sol·licita a l'usuari que dediqui uns minuts a llegir amb deteniment la present Política de Privacitat.

 

 

Aquesta Política de Privacitat podrà ser modificada quan sigui necessari. En cas d’introduir modificacions, l’hi comunicarem a través de la pàgina web o bé per altres mitjans, amb la finalitat que pugui conèixer les noves condicions de privacitat. El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per LLANDRICH FEIXAS després d’haver-li notificat les referides modificacions suposarà que està d’acord amb les mateixes, excepte per als supòsits en què sigui necessari el seu consentiment exprés.

 

 

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

 

El responsable del tractament de les dades personals és l’entitat LLANDRICH FEIXAS, establerta al Carrer Girona, 259, Esc. 1 2 - Baixos. 17820, Banyoles (Girona). Per garantir l’adequada gestió en el tractament de les seves dades, LLANDRICH FEIXAS té designat un delegat de Protecció de Dades, a qui podrà dirigir-se per qualsevol qüestió que necessiti i amb qui pot contactar a l’adreça electrònica corredoria@llandrich-feixas.com.

 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

Les dades personals que siguin facilitades pels usuaris de la present pàgina web seran tractades per a les següents finalitats:

 • Contacte i gestió d'usuaris dels llocs web: Les dades personals dels usuaris que contacten amb LLANDRICH FEIXAS, seran tractades amb la finalitat de gestionar aquest contacte, atendre les sol·licituds rebudes a través dels mateixos i prestar els serveis requerits, com pot ser el cas, prestar serveis d'atenció a la persona interessada.
 • Comunicacions comercials, promocionals o publicitàries de productes i serveis propis de LLANDRICH FEIXAS: Les dades personals dels usuaris podran ser tractats per LLANDRICH FEIXAS amb la finalitat de remetre informació publicitària, promocional o que pogués resultar del seu interès, exclusivament en el cas que l'usuari hagués consentit tal finalitat de tractament de dades, mitjançant l'acceptació expressa de la casella de comunicacions comercials, promocionals o publicitàries.

 

L'usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a la finalitat de tractament de les seves dades amb finalitats publicitàries o promocionals per part de LLANDRICH FEIXAS, utilitzant els canals habilitats per a això per LLANDRICH FEIXAS, segons es detalla en l'apartat "Quins són els seus drets sobre les seves dades personals?".

 

 

 

Quines dades són tractades per LLANDRICH FEIXAS i de quines fonts procedeixen?

 

Les dades que LLANDRICH FEIXAS tracta a conseqüència de les interaccions realitzades per l'usuari a través de la nostra pàgina web provenen de les següents fonts:

 • Dades aportades per l'usuari mitjançant l'emplenament dels formularis posats a disposició per LLANDRICH FEIXAS.
 • Dades generades a conseqüència del desenvolupament, tramitació i manteniment de la relació entaulada entre l'usuari i LLANDRICH FEIXAS.

 

 

LLANDRICH FEIXAS podrà tractar dades personals de les següents tipologies, en funció de la relació entaulada amb l’usuari:

 

 • Dades identificatives i de contacte (Per exemple: nom i cognoms, correu electrònic, adreça postal, telèfon, etc.).

 

 

Quina és la legitimació legal per al tractament de les seves dades per part de LLANDRICH FEIXAS?

 

LLANDRICH FEIXAS tracta les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris de les seves pàgines web d'acord amb les següents bases legitimadores, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l'usuari, així com de les interaccions que l'usuari entauli amb LLANDRICH FEIXAS:

 • El tractament de les seves dades per a la finalitat de "Contacte" es basa en la gestió i tramitació de la relació jurídica entaulada entre l'usuari i LLANDRICH FEIXAS, és a dir, en la gestió de la seva pròpia sol·licitud, en el manteniment del contacte entre les parts i, si escau, a la prestació de servei que l'usuari hagi sol·licitat.
 • El tractament de les seves dades per a la finalitat de "Comunicacions comercials, promocionals o publicitàries de productes i serveis propis de LLANDRICH FEIXAS, es basa en el consentiment de l'usuari.

 

 

A qui es comuniquen les seves dades?

 

Les seves dades personals no es comunicaran a tercers.

 

 

Per quant de temps conservem les seves dades?

 

Les dades personals seran conservades durant el temps que duri la relació establerta amb LLANDRICH FEIXAS així com durant els terminis legals exigits.

 

 

Què ha de garantir-nos en aportar les seves dades de caràcter personal?

 

L'usuari garanteix que les dades que aporti són veritables, exactes, completes i es troben actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

 

En cas que l'usuari aporti dades pertanyents a un tercer, garanteix que ha informat aquest tercer de la totalitat d'aspectes continguts en la present Política de Privacitat i obtingut el seu consentiment per facilitar-nos les seves dades per a la finalitat de tractament de què es tracti. LLANDRICH FEIXAS l'informa que per aportar les seves dades personals, de qualsevol manera, a través de la nostra pàgina web, ha de ser major de 16 anys. L'usuari que proporciona dades a LLANDRICH FEIXAS mitjançant la present pàgina web declara i garanteix ser major de 16 anys, responsabilitzant enterament de tal declaració.

 

 

 

Quines mesures adoptem per protegir les seves dades personals?

 

 

En resposta a la preocupació de LLANDRICH FEIXAS per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s'han adoptat els nivells de seguretat requerits per a la protecció de les dades personals i s'han instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través del Lloc Web. En tot cas, ha de tenir en consideració que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

 

Quins són els seus drets sobre les seves dades personals?

 

 

LLANDRICH FEIXAS l'informa que té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen o no. De la mateixa manera, LLANDRICH FEIXAS l'informa que compta amb els següents drets sobre les seves dades de caràcter personal:

 • Accedir a les seves dades: Té dret a accedir a les seves dades per conèixer quines dades personals estem tractant que el concerneixen.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades: En determinades circumstàncies, té dret a rectificar aquelles dades personals que consideri inexactes i que el concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de LLANDRICH FEIXAS, així com dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: En determinades circumstàncies, tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas l'informem que únicament conservarem les dades sobre els quals hagi sol·licitat limitació en el tractament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
 • A la portabilitat de les seves dades: En determinades circumstàncies, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, així com al fet que siguin transmesos per part de LLANDRICH FEIXAS a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades en el cas, deixaríem de tractar-los tret que hàgim de continuar fent-ho per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Així mateix, li recordem que té dret a oposar-se, en qualsevol moment, a l'enviament de publicitat de productes i serveis propis de LLANDRICH FEIXAS.

 

 

Finalment, l'informem que podrà presentar reclamació davant l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades. No obstant això, en primera instància, podrà presentar reclamació davant el delegat de Protecció de Dades, que resoldrà la reclamació en el termini màxim de dos mesos.

 

 

 

Cookies

 

 

Una cookie és un fitxer que s'instal·la en el teu dispositiu quan visites pàgines web. Aquest dispositiu recull informació sobre el dispositiu, el teu navegador, les teves preferències i hàbits de navegació. Aquest tractament el realitzarem d'acord amb la nostra Política de Cookies.

 

 

Detalls de contacte

 

 

Si té qualsevol comentari, pregunta i suggeriment sobre la informació de la present política de privacitat o qualsevol altre aspecte relatiu al tractament de les seves dades, si us plau poseu-vos en contacte amb:

 

 

LLANDRICH FEIXAS

Carrer Girona, 259, Esc. 1 2 - Baixos.

17820, Banyoles (Girona)

corredoria@llandrich-feixas.com